Bij-Ma-Ria | vintage en retro winkel

Disclaimer

Eenmanszaak Bij-Ma-Ria, met KvK-nummer 74980483, hierna ‘Bij-Ma-Ria’ wil u hartelijk welkom heten op www.bij-ma-ria.nl ( “website” ). Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Bij-Ma-Ria kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Bij-Ma-Ria zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Bij-Ma-Ria zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Bij-Ma-Ria is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Bij-Ma-Ria verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Bij-Ma-Ria tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Bij-Ma-Ria dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar infoAPESTAARTbij-ma-ria.nl. U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Bij-Ma-Ria of die van licentiegevers. Bij-Ma-Ria behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via infoAPESTAARTBij-Ma-Ria.nl aanvragen. Mocht het zo zijn dat Bij-Ma-Ria per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Bij-Ma-Ria weten via infoAPESTAARTbij-ma-ria.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Bij-Ma-Ria verplicht is tot enige schadevergoeding.

Op deze disclaimer rust auteursrecht. Deze mag dus niet zonder toestemming worden overgenomen.

Geverifieerd door MonsterInsights